marți, 8 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 3482
Intravilan: 240
Extravilan: 3242
Populatie: 1750
Gospodarii: 807
Nr. locuinte: 800
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Asezarea geografica:
Comuna Siliştea Crucii este amplasată în câmpia Baileştilor, pârâul Baboia la 42 km sud vest de municipiul Craiova
Se învecinează cu localităţile:
La nord comuna Cioroiaşi;
La sud comuna Afumaţi;
La est comuna Urzicuţa;
La vest oraşul Băileşti.
Teritoriul administrativ al comunei este străbătut în partea de sud de traseul căi ferate Craiova - Calafat
Reliefu este de câmpie (Câmpia Băileştilor) presărat pe alocuri cu dune de nisip
Clima are caracter temperat continetal de câmpie iar precipitaţiile medii anuale sunt de 50 mm/an
Activitati specifice zonei:
Agricultura
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Agricultura
Creşterea animalelor
Comeţ
Morărit
Panificaţie
Obiective turistice:
Pe teritoriul comunei Siliştea Crucii menţionăm existenţa unui monument de arhitectură Biserica cu hramul Sfinţii Constantin şi Elena fondată în 1852
În amintirea celor căzuţi în primul război mondial s-a ridicat în 1923-1924 un monument de marmură albă, de forma unui obelisk, având în părţile laterale trei plăci de metal (basoreliefuri) care prezintă îngrijirea răniţilor, transportul acestora şi lupta din noaptea de 1/2 septembrie 1916
Evenimente locale:
Hora de Paşti este una dintre cele mai cunoscute datini care se transmit din generaţie în generaţie
Târg comunal - săptămânal
Ziua comunei - 21 mai
Facilitati oferite investitorilor:
Localitatea în apropierea oraşului Băileşti
Acces la calea ferată ce leagă oraşele Craiova şi Calafat
Reţea de circulaţie şi transport
Terenuri de bună calitate pentru practicarea agriculturii
Reţea de electricitate şi servicii de radio, televiziune şi telefonie
Proiecte de investitii:
Modernizare târg săptămânal
Finalizare alimentare cu apă